Length : 80mm ~ Weight : 18g ~ Action : Sinking

Working Depth : 20-60cm

Fittings : Hook Size #6 ~ Split Ring #3

# YI80-001 Red Head
# YI80-002 Red Head Pearl OB
# YI80-003 Chart Back Pearl
# YI80-004 Matt Chart
# YI80-005 Haku
# YI80-006 Cotton Candy
# YI80-007 Mako Sardine
# YI80-008 Bora
# YI80-009 Akakin OG
# YI80-010 Shikisai
# YI80-011 Moon Night Shadow
# YI80-012 Lime Star Clear
Show More

© 2019 by Tacklewave Ltd