Length : 99mm ~ Weight : 28g ~ Action : Sinking

Working Depth : 10-60cm

Fittings : Hook Size #3 ~ Split Ring #4

# YI99-001 Red Head
# YI99-002 Chart Back Pearl
# YI99-003 Matt Chart
# YI99-004 Clear Crown
# YI99-005 Cotton Candy
# YI99-006 Ibaraki Candy
# YI99-007 Pink Sardine
# YI99-008 Mako Sardine
# YI99-009 Bora
# YI99-010 Gold Shiner
# YI99-011 Akakin OG
# YI99-012 Shikisai
# YI99-013 PHBBC
# YI99-014 Black & Black
# YI99-015 Metal Shad
# YI99-016 Red Head Pearl OB
# YI99-017 Bora Glow
# YI99-018 Matt Orange Blue
# YI99-019 Blue Hamai
# YI99-020 Classical RH
Show More

© 2019 by Tacklewave Ltd